Hållbarhet

Kvalitet är inte bara en utomordentligt bra produkt. För oss handlar kvalitet även om att produkten är tillverkade under säkra, rättvisa och humana förhållanden. Likaså att producenterna tar stor hänsyn till miljön i alla steg i tillverkningen.
Vi har valt att samarbeta med de leverantörer i branschen som håller dessa krav, samt aktivt letar efter nya miljövänligare material, energisnålare produktion, miljöanpassande transporter osv.
Utbudet av miljö och Fairtrade märkta produkter ökar för varje år.
Du som kund kan också påverka. Väljer du tex en Fairtrade-märkt produkt bidrar du till bättre villkor för odlarna som får en extra premie. Den ändvänds till att utveckla lokalsamhället i form av nya skolor, bostäder och hälsovård.
Vill ni veta mer vad vi gör rörande hållbarhet är ni varmt välkomna att kontakta oss.